4 maj 2009

Skuldbeläggandet strikes again

Läs DN Insidan om abort, idag en bra intervju med en väldigt klok tjej om abortbeslut och tiden efteråt. Samt forskning som visar att lättnad är den vanligaste känslan efter en abort och att omgivningen förväntar sig att man ska må dåligt.

Inga kommentarer: